onsdag 26 oktober 2011

Vem vill egentligen ha världens tuffaste jobb?

Och det är tufft som i slitsamt, underbetalt, smutsigt och utan slut. Kooperation Utan Gränser har startat en kampanj för att uppmärksamma situationen för kvinnor i fattiga länder som många gånger har mycket hårda arbets- och livsvillkor. Organisationen utlyser möjligheten för en svensk kvinna att ta jobb som bonde i Uganda med reella villkor, det vill säga 80 timmars arbetsvecka och en lön på 10 kronor om dagen, för att belysa de globala ojämlikheter som existerar och vikten av att försöka förbättra de fattigaste kvinnornas situation. Liksom många andra forskare och organisationer har Kooperation Utan Gränser genom sitt arbete kommit till insikt om att det är viktigt för en positiv samhällsutveckling att satsa på och stärka just kvinnor eftersom de överlag har mindre ekonomiska resurser och mindre inflytande på politiskt beslutsfattandet än män. Så, vi i Soluppgången fortsätter sticka och virka, sälja och låna ut pengar till de som behöver dem allra mest!

Läs mer om Kooperation Utan Gränsers kampanj på:
http://www.utangranser.se/Nyhet-1.aspx?M=News&PID=2079&NewsID=4642

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar