fredag 22 april 2011

Nytt rekord

Den här månaden hade det gått så bra för låntagarna att återbetalningen på lånen räckte till FYRA nya lån.

När vi letade låntagare blev vi mycket glada över att finna att det numer finns låntagare som önskar lån för att utveckla sina ekologiska odlingar. Vi valde därför tre kvinnliga låntagare i Peru som önskade låna för detta ändamål. Vilka de är kan du få besked om via följande länkar

http://www.kiva.org/lend/290250

http://www.kiva.org/lend/287078

http://www.kiva.org/lend/287363

Men människan lever inte av bröd allena. För att få lite spridning, både i världen och i verksamhet valde vi till sist en kvinna i Kambodja som sysslar med jordbruk till vardags, men som vill utöka sin verksamhet med att erbjuda kultur i form av filmvisning till människorna i sin omgivning. Mer om henne kan du läsa på adressen

http://www.kiva.org/lend/289535


Nästefter bröd är det kultur som är det viktigaste, enligt vår uppfattning. Det kändes därför helt okey att än en gång välja en låntagare som inte riktigt uppfyller de kriterier vi har ställt upp. Vi hoppas att alla som bidragit till vår verksamhet delar vår uppfattning.

Vi önskar samtliga låntagare lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar